SDH Zbraslav
Fotoalbum


Součinnostní cvičení, únik PHM do Berounky

Datum :29.05.2014
Popis :Cvičení likvidace úniku PHM na vodní hladině z tlačného člunu (Berounka, prostor přístaviště Radotín). Nasazeny sorbční stěny (10 ks) za pomoci motorového člunu. Ve spolupráci s HZS (HS8, HS11)