SDH Zbraslav
Ze života sboru

Navštívil nás Mikuláš

Mikuláš, anděl a dva čerti nás v sobotu 5.12.2009 nás navštívili v naší zbrojnici, a to hned dvakrát. Poprvé od pěti hodin přišli obdarovat malé děti, večer pak i nás dospělé. Čerti měli plné ruce práce a někteří z návštěvníků skončili jen těsně před branou pekelnou (obrázky naleznete ve fotogalerii).

Mikuláš navštěvuje naši zbrojnici již mnoho let a tato událost do života našeho sboru právem patří a věříme, že i patřit bude.

Vždyť i na stránkách věnovaných zbraslavské historii (www.zbraslavhistorie.info) se o prvních zbraslavských hasičích píše toto:

Zbraslavští hasiči
Založení sboru a schválení stanov se uskutečnilo 19. května 1879. Založený sbor hasičů měl 21 členů a 80 přispívajících. V průběhu jeho trvání měl sbor i členy čestné. Teprve po 18 letech existence sboru si mohli členové pořídit stejnokroje a to muselo být schváleno okresním hejtmanem. Hasičskou ruční stříkačku taženou koňmi si sbor opatřil 6. července 1897. První akcí zbraslavských hasičů bylo hašení požáru hostince U Kotvy. Činnost sboru byla rozmanitá. Mimo hašení požárů pomáhali hasiči občanům při povodních. Pořádali plesy a kulturní zábavy a účastnili se slavností, pohřbů a církevních akcí. V roce 1903 byl založen sbor hasičů v Zaběhlicích. Když si pořídili stříkačku přiveženou ze Smíchova, vítala je vyzdobená obec s velkou účastí občanů a okolních hasičů.