SDH Zbraslav
mladi/hasicaky


Hasící přístroje

Práškový hasicí přístroj

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.
Požáry plynů.
Lze použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím.

Vodní hasící přístroj

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.
Požáry plynů.
Nelze použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím.

Sněhový hasící přístroj

Vhodné: hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavé plyny (velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen), hořlavé kapaliny (stejně jako u hořlavých kapalin – rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen), k hašení potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení, pevné hořlavé látky (stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí)

Nevhodné: pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu
Nesmí být použity: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých apod., materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru, sypkých látek, alkalických kovů, atd.

Pěnový hasicí přístroj

Vhodné: k hašení pevných hořlavých látek (hasební pěna obsahuje vodu, eliminuje tedy i žhnutí, voda je však pro hašení účinnější), hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.) - hasební pěna oddělí hořlavou kapalinu od plamene

Nevhodné: k hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou, hořlavých kapalin nízkovroucích t.j. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan, hořlavých plynů, hořlavých kovů

Nesmí být použity: na požáry elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, díky obsahu vody je totiž vodivost zaručena, lehkých hořlavých a alkalických termitů, karbidů vápníku apod.

Pozor !!! Nelze použít na hašení zařízení pod elektrickým proudem.

Hasící sprej PYROCOM

Hasící sprej je určený k hašení začínajících požárů v bytě, kuchyni, kanceláři, automobilu, garáži, dílně nebo chatě. Zvláště je vhodný jako doplněk pro motorkáře díky své vysoké kompatibilitě a nenáročnosti na umístění.

Dobře hasí: dřevo, papír, plasty, rozpouštědla, benzín a naftu, běžná plynová zařízení do tlaku 3 baru. 

Důležité: Lze s ním hasit i elektrický proud v rozsahu 230 – 400 V!!!