SDH Zbraslav
mladi/morseovka


Morseova abeceda

Písmena abecedy

Znak Kód Pomůcka Znak Kód Pomůcka
A .- akát N -. národ, nástup
B -... blýskavice, bábrlinka O --- ó náš pán, ó náš háj
C -.-. cílovníci P .--. papírníci
D -.. dálava, dálnice Q --.- kvílí orkán, kváká žabák
E . erb R .-. rarášek
F ..-. Filipíny, filiálka S ... sekera, sobota, světluška
G --. Grónská zem, gnómóny T - tón, tér, trám, tůň, té
H .... hrachovina, holubice, harmonika U ..- učený, uličník, uragán
CH ---- chléb nám dává, chválí nás pán, chvátá k nám sám V ...- vyučený, vyvolený
I .. ibis, Ivan W .-- wagón klád, waltrův vůz, dvojté vé
J .--- jasmín bílý, junácká hůl X -..- Xénokratés, Xénie má
K -.- krákorá, království Y -.-- ý se ztrácí, ý se krátí, Ýgar mává
L .-.. lupíneček, lední hokej Z --.. známá žena, zpíváme jen, zrádná žena
M -- mává, mlází, mísí

Číslice

Znak Kód Ukázka
1 .---- ukázka
2 ..--- ukázka
3 ...-- ukázka
4 ....- ukázka
5 ..... ukázka
6 -.... ukázka
7 --... ukázka
8 ---.. ukázka
9 ----. ukázka
0 ----- ukázka

Ostatní znaky

Znak Kód Popis
 ? ..--.. otazník
, --..-- čárka
! --...- vykřičník
. .-.-.- tečka
; -.-.-. středník
/ -..-. lomítko
= -...- rovnítko
- -....- pomlčka
<-> .----. odsuvník, tabulátor
( -.--. závorka (otevírací)
) -.--.- závorka (uzavírací)
" " .-..-. uvozovka
: ---... dvojtečka
_ ..--.- podtržítko
@ .--.-. zavináč ("posíláme e-mail")

Pomůcka pro čtení Morseovy abecedy

Její použití je jednoduché a vhodné zvláště pro děti, které se teprve učí přijímat zprávy. Při čtení postupujeme zleva doprava. Každé políčko představuje část jednoho vyslaného znaku a to podle barvy (tečka nebo čárka) a sloupce (pořadí tečka či čárky ve vysílaném znaku). V následující tabulce představují modrá pole čárku a žlutá tečku.

T M O Ch
Ö
G Q
Z
N K Y
C
D X
B
E A W J
P
R Ä
L
I U Ü
F
S V
H

Zde můžete vyzkoušet Šifrátor Morseovy abecedy