SDH Zbraslav
Výjezd


Datum, čas výjezdu: 06.11.2008 02:00
Návrat na stanici: 06.11.2008 23:15
Událost - typ: požár
Adresa (místo): Praha 4 Libušská
Technika: CAS LIAZ 25, CAS TATRA 148 32, Ford Transit
Velitel: Musil Josef

06.11.2008 Praha - Libuš, SAPA. Jednotky HZS Praha, HZS podniků, jednotky Sborů dobrovolných hasičů a posilové jednotky z dalších krajů zasahovaly u požáru budovy tržnice. Požár vznikl ve střední části budovy po příjezdu hasičů se rychle šířil. Celou noc se dařilo udržet plameny ve střední části budovy, v dopoledních hodinách došlo po zřícení části střechy a k šíření požáru na východní část objektu. Vzhledem ke členitosti objektu se hasiči jen s obtížemi dostávali k prostorám, ve kterých požár probíhal. Většina hasebního zásahu probíhala z venku budovy, Tam, kde došlo k odkrytí objektu částečným zřícením střechy byl požár v krátké době uhašen, nadále ale hořelo v uzavřených prostorách, kam hasební voda nemohla účinně proniknout. Po dalším zřícení střechy a odkrytí větší části objektu byl povolán vrtulník s hasícím vakem, který otvory vzniklými ve střeše shazoval vodu až do výrazného potlačení intenzity hoření. Po potlačení hoření se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou a postupně ho omezovat až do lokalizace.


K požáru byla zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Zbraslav povolána v brzkých ranních hodinách, přesněji v 02.05. Kvůli této skutečnosti byla jednotka obsazena družstvem 1+5 ve vozech CAS K25 Liaz a CAS 32 T148. Velitel SDH Zbraslav Josef Musil naplánoval cestu k požářišti přejetím mostu Závodu míru po pravém břehu řeky Vltavy, dále přes městskou část Praha- Modřany po hlavní ulici Generála Šišky až do ulice Meteorologická a Libušská. Na požářiště jednotka dorazila zhruba v 02.25. Jednotka byla pověřena kyvadlovou dopravou vody na požářiště. Voda byla čerpána z hydrantové sítě v ulici Meteorologická kde jednotka SDH Kunratice zřídila pomocí hydrantového nástavce čerpací stanoviště k plnění CAS vozů (CAS – cisternová automobilová stříkačka). Kvůli vysoké spotřebě vody na požářišti bylo třeba vodu dopravovat co nejrychleji, proto byla použita výstražná zvuková zařízeni (VRZ) po celou dobu provádění kyvadlové dopravy vody. Jednotka SDH Zbraslav z důvodů dlouhého čekání při plnění CAS vozů zřídila další čerpací stanoviště na křižovatce ulic Libušská a Provozní kde zanechala dva členy na obsluhu hydrantu a řízení dopravy. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha- Zbraslav byla přítomna do 23.09. a zpět na svou základnu se dostavila v 23.45.


Hasební zásah byl zcela výjimečný nasazením velkého počtu sil a prostředků. Jednalo se o největší společný zásah hasičů u požáru z různých krajů od poloviny devadesátých let, kdy hořelo v rafinerii v Litvínově.


Další zcela unikátní prvek zásahu bylo nasazení vrtulníku s hasícím vakem. Tento způsob hašení je určen na plošné lesní požáry, k nasazení na požár budovy došlo v České republice poprvé.


Hašení vrtulníkem mohlo být ale použito až po zřícení střechy a odkrytí požáru uvnitř objektu, před zřícením střechy by shazovaná voda pouze stékala po střeše bez podstatného hasebního efektu.


Požár zcela zničil střední část skladovací budovy a její východní křídlo vážně poškodil. Západní křídlo budovy a okolní objekty se hasičům podařilo uchránit.


 


ČASOVÝ PRŮBĚH ZÁSAHU U POŽÁRU:


6.11.2008


00.33 případ ohlášen na operační středisko HZS HMP


00:45 první jednotka na místě, začátek hašení


00:56 velitel zásahu žádá o posilové jednotky


01:02 prostor tržnice je zasažen 5 x 16 m , požár se dále šíří


01:16 příjezd posilových jednotek


01:18 velitel zásahu žádá o další posilové jednotky


01:19 operační středisko dává pokyn k výjezdu profesionálních hasičů podniků


01:28 velitel zásahu žádá o další posilové jednotky


01:29 operační středisko dává pokyn k výjezdu jednotek dobrovolných hasičů


01:32 velitel zásahu žádá z preventivních důvodů o výjezd tří vozidel ZZS


01:53 velitel zásahu žádá o další posilové jednotky


01:53 operační středisko dává pokyn k výjezdu dalších hasičů HZS HMP


02:37 požár se stále šíří, začíná se propadávat konstrukce střechy


02:55 požár se stále rozšiřuje,


02.55 žádost o posilové jednotky ze Středočeského kraje


03:08 velitel zásahu si na místo žádá Odbor životního prostředí kvůli měření koncetrací


03:16 velitel zásahu žádá o velkokapacitní cisterny na dopravu vody


03:21 operační středisko dává pokyn k výjezdu dalších profesionálních hasičů podniků


a dobrovolných hasičů


03:59 operační středisko začíná svolávat zálohy z hasičů HZS HMP,


kteří mají mezisměnové volno


04:51 nástup prvních záloh z hasičů povolaných z mezisměnového volna


06:29 začíná střídání hasičů, směnu která zasahovala od půlnoci do rána nahrazují čerstvé síly


06:35 velitel zásahu žádá o velkokapacitní cisterny na dopravu vody


07:30 další žádost o posilové jednotky ze Středočeského kraje


09:10 žádost o velkokapacitní cisterny na přepravu vody z dalších krajů


12:42 došlo k provalení další části střechy, plocha kde intenzivně hoří je cca 20x20 m


13:49 předběžná žádost o nasazení hasícího vrtulníku


14:20 odlet vrtulníku na místo zásahu


14:37 požár máme částečně pod kontrolou a zatím se nerozšiřuje


15:09 vrtulník provedl 3 shozy a budeme ho nadále využívat


15:13 posledních 30 minut se nám daří požár držet pod kontrolou, nasazení vrtulníku nám


výrazně pomáhá


15:33 operační středisko začíná svolávat další zálohy z hasičů HZS HMP,


kteří mají mezisměnové volno


16:13 začíná další střídání hasičů, směnu která zasahovala od rána nahrazují čerstvé síly


18:08 požár máme pod kontrolou, oheň se dále nešíří


19:22 L O K A L I Z A C E


20:50 odjezd prvních posilových jednotek


23:09 odjezd cca. 1/2 jednotek dobrovolných hasičů


 


7. 11. 2008


04:25 odjezd všech posilových jednotek dobrovolných hasičů a části posilových jednotek


mimopražských hasičů


05.17 odjezd všech posilových jednotek mimopražských hasičů


06:45 začíná další střídání hasičů, směnu která zasahovala od večera nahrazují čerstvé síly


12:29 probíhají pouze dohašovací práce, na vystřídání části jednotek HZS HMP


jsou opět povolány jednotky dobrovolných hasičů