SDH Zbraslav
Ze života sboru

čarodejniceV souvislosti s přípravou čarodějnických ohňů bylo s ÚMČ dohodnuto, že nahlašování ohnišť bude směřováno na e-mail SDH Zbraslav (info@hasicizbraslav.cz) s uvedením lokality, doby trvání a kontaktu na odpovědnou osobu. Nahlášení a monitoring ohnišť napomáhá bezproblémovému průběhu celého večera.

Ze zákona o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) - všichni občané si musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.