SDH Zbraslav
O násVítejte na stránkách sboru dobrovolných hasičů ze Zbraslavi

Zbrojnice Stránky slouží pro informování široké veřejnosti o našich činnostech a zárověn našim členům sboru jako internetová nástěnka pro plánování dalších akcí.
Sbor má kolem 100 členů z toho je 21 ve výjezdové jednotce.
Mezi prioritní činnosti patří pomoc při živelných pohromách (povodeň, orkán, požár), technické zásahy (odčerpávání vody, zásahy ve výškách a nad vodní hladinou). Sbor působí na úseku prevence. Preventisté každý rok zajišťují kontrolu chat a chatek v regionu zaměřenou na stav kouřovodů a montáž topných systémů na tuhá paliva.
Činnost dobrovolných hasičů neznamená pouze pomáhat našim spoluobčanům v krizových situacích, ale naplňovat společenský a kulturní život na Zbraslavi.
Sbor, jako jeden z mála v regionu, se může pochlubit dvěmi hudebními skupinami Stříkačka a Hadice. Skupiny hrají pro široké spektrum posluchačů a také pro sdružení Klas na pravidelných setkáních v hasičské zbrojnici na Zbraslavi.
Mezi další činnosti patří prezentace sboru na soutěžích v požárním sportu, na kterých pravidelně dosahujeme dobrých výsledků. Sbor dobrovolných hasičů spolupořádal sběr odpadu, čištění zeleně a Den dětí na Zbraslavi.
V neposlední řadě je vhodné připomenout dlouholetou mezinárodní spolupráci s našimi kolegy z německého města Rodenbach.